En Marketing Digital, què vols millorar?

Estratègia Digital

Per treure el màxim de profit a Internet i planificar una estratègia que t’ajudi a tenir bons resultats a Internet.

Campanyes publicitàries de
Facebook Ads-Instagram Ads

Campanyes publicitàries a facebook i/o  Instagram .
Configuració, optimització amb opció a gestió.

Quantificar l’eficàcia de les accions de Marketing Digital

Valoració de les teves accions de Marketing digital a través de Google Analytics.

Què m’aportarà la
Consultoria Marketing Digital?

Segons les àrees en les que necessitis centrar-te però algunes persones comenten que han obtingut:

Major visibilitats dels seus productes i arribar a públics nous.

√ Millores en les àrees que treballem.

Coneixement millor del teu model de negoci a Internet.

√ Un millor coneixement del públic objectiu i de com arribar-hi, coneixeràs el públic que és més rendible.

√ Idees i recursos per a implementar al llarg de la vida del projecte.

Un  cop finalitzada la consultoria, amb les millores proposades i implementades,
podràs gestionar les accions del dia a dia pel teu compte

Com funcionen?

Cada consultoria és diferent segons l’àrea en la que ens centrem i les necessitats de la teva empresa, incloent:

1.

ENTREVISTA TELEFÒNICA INICIAL

El punt de partida per poder adaptar i personalitzar la consultoria segons els teus objectius i per veure la millor forma de col·laborar.

2.

IMPLEMENTACIÓ-CONFIGURACIÖ

En cas que calgui implementar o configurar algun recurs per poder millorar els resultats es proposen.

3.

SESSIÓ/NS DE CONSULTORIA

Fase de treball conjunta, enfocada a buscar resultats, dissenyarem i programarem les accions.

4.

PLA D’ACTUACIÓ

Pla d’actuació final amb recomanacions per a poder seguir endavant pel teu compte

Em dic Judit Montal,

Consultora de Marketing Digital

Des de 2010  gestiono íntegrament la presència a internet d’empreses de diferents sectors, turístic, hotels, comerços, cultura o busco solucions per millorar punts concrets de la seva estratègia de marketing digital. Segueixo amb els mateixos clients que vuit anys enrere em van donar l’oportunitat de treballar en aquest camp.

 

Amb el temps, i fruit de ser assessora acreditada per ACCIÓ (Generalitat de Catalunya) vaig veure que també hi ha empreses, més autònomes, que encara que duguin a terme la gestió diària del marketing digital, necessiten ajuda en el disseny de la seva estratègia, suport en la seva implementació o valoració de l’efectivitat d’aquestes accions. I, justament per això van néixer les consultories de marketing digital.

 

Sovint les consultories ajuden a empreses que donen el salt al món online per primera vegada, altres no. Són empreses amb una llarga trajectòria a internet i que volen potenciar estratègies concretes, valorar el web, conèixer l’efectivitat de les seves accions. Cada empresa té el seu repte.

 

Sóc llicenciada en marketing i investigació de mercats i també  en Administració i Direcció d’Empreses, col·laboro amb ACCIÖ, amb la UOC i amb diverses institucions públiques.

Consultor Marketing Digital Vic