BUSQUES UN ESPECIALISTA EN FACEBOOK ADS/INSTAGRAM ADS?

Voldries arribar a més persones amb les teves publicacions Instagram?

Campanyes publicitàries de Facebook Ads i Instagram Ads

(Facebook Ads)

 

T’agradaria que les teves publicacions arribessin a més persones i a les persones que tu volguessis?

T’has sortir alguna vegada un avís  en alguna publicació que et diu si la vols promocionar però no saps ben bé ni com fer-ho ni si fer-ho?

Com a especialista en Facebook Ads / instagram Ads  puc configurar-te la plataforma publicitària de Facebook i Instagram, el primer que hauràs de saber és que es diu Facebook Ads però que des de Facebook es gestiona la publicitat a Facebook, a Instagram i a WhatsApp i, fins i tot es poden fer accions dirigides a la teva base de dades (d’e-mail o telefònica).

Com podem treballar la teva campanya de Facebook Ads

Escull l’opció que més s’ajusti a les teves necessitats

Campanya puntual

Per fer una campanya per un tema en concret (menys d’un mes)
 

Inclou:

 • Configuració del Business Manager. (només la primera vegada)
 • Instal·lació del píxel de Facebook.(només la primera vegada)
 • Revisió de la web per tal de poder garantir els millors resultats.(només la primera vegada)
 • Creació de 3 públics.
 • Creació d’una campanya.
 • Informe final de resultats

*La inversió dedicada a la plataforma ha de ser mínim de 25€/diaris (i un mínim de 10 dies). Aquesta inversió pot ser inferior en cas que Facebook no consumeixi tot el pressupost diari.

Contractació mensual de les campanyes

Per invertir en publicitat regularment i despreocupar-te de la gestió
 

Inclou:

 • Configuració del Business Manager.
 • Instal·lació del píxel de Facebook.
 • Revisió de la web per tal de poder garantir els millors resultats.
 • Creació de tots els públics necessaris
 • Creació de fins a 4 campanyes
 • Optimització
 • Informe de resultats

*La inversió dedicada a la plataforma ha de ser mínim de 20€/diaris (i un mínim de 20 dies). Aquesta inversió pot ser inferior en cas que Facebook no consumeixi tot el pressupost diari.

Auditoria

Per quan vols una valoració de les campanyes realitzades
 

En cas que vulguis una valoració de les campanyes que has fet fins ara, podem fer-ne l’auditoria que consisteix en un informe i la presentació dels resultats.

Suport de Campanyes

Assessorament i optimització de campanyes
 

I, si el que necessites és assessorament per millorar les campanyes que tu mateix gestiones (després d’haver fet una formació de Faceboook Ads junts en el marc del programa Mentoring), podem pactar una sessió (mínim 60 minuts) per a optimitzar-la junts.

Com  funciona el servei de campanyes de  Facebook ads/ Instagram Ads?

1. Contractació del servei

Quan contractis el servei et proposaré un dia/hora per fer una entrevista inicial en la que comentarem els objectius  publicitaris que pretens aconseguir per veure la/les campanyes i públics que caldrà configurar.

2. Configuració

Creació i configuració de la plataforma publicitària de Facebook per a poder fer campanyes publicitàries: Business Manager, Píxel de Faceebook, propostes de millorar a la web, petites modificacions per tal que les campanyes siguin al màxim d’efectives. Tota aquesta part de configuració només cal fer-la la primera vegada.

També revisaré els materials publicitaris que em proporcionis.

3. Creació dels públics

Un cop fetes les millores necessàries per tal que les campanyes siguin més efectives començarem a organitzar la campanya.

Els anuncis a les xarxes es presenten a diferents públics, segons les seves característiques o comportaments, per això s’han de crear. Crearé els públics necessaris segons si són públics freds, tebis o estan a punt per comprar. També es fan els públics necessaris segons les segmentacions que es considerin oportunes.

4. Creació de la campanya/es

Un cop es tingui tota la web a punt, amb el píxel ben configurat i tots els públics. Començarem la campanya amb un pressupost mínim de 20€/diaris.

5. Optimització de la campanya

Cada dia revisaré la teva campanya vàries vegades per assegurar-nos que els objectius buscats s’aconsegueixen i que ho fan al menor cost possible. Activant, modificant o parant els anuncis o públics que calgui.

Per gestionar campanyes cal força dedicació, una mateixa campanya, dirigida a mateix públic amb anuncis similars, pot tenir resultats diferents segons el dia l’hora i quan es faci la campanya, per aquest motiu cal  fer-ne un seguiment continu.

6. Informe final de resultats

Al final de la campanya, o a finals de mes t’enviaré un informe de resultats de la campanya. Si entre mig hi ha informació que cregui convenient que sàpigues te la faria arribar via mail.

Em dic Judit Montal,

Consultora de Marketing Digital

Des de 2010  gestiono íntegrament la presència a internet d’empreses de diferents sectors, turístic, hotels, comerços, cultura o busco solucions per millorar punts concrets de la seva estratègia de marketing digital. Segueixo amb els mateixos clients que vuit anys enrere em van donar l’oportunitat de treballar en aquest camp.

Amb el temps, i fruit de ser assessora acreditada per ACCIÓ (Generalitat de Catalunya) vaig veure que també hi ha empreses, més autònomes, que encara que duguin a terme la gestió diària del marketing digital, necessiten ajuda en el disseny de la seva estratègia, suport en la seva implementació o valoració de l’efectivitat d’aquestes accions. I, justament per això van néixer les consultories de marketing digital.

marketing-comunicacio-publicitat-vic-osona01