Com escollir el nom d’un domini

Escollir el nom d’un domini, la primera decisió

escollir-nom-dominiQuan es comença un projecte digital una de les primeres decisions és escollir el nom del domini. Sovint no s’hi dóna la importància que en realitat té i es compra el domini més similar a la marca. No obstant, hi ha certs aspectes a tenir en compte i que val la pena dedicar-hi una estona.

D’entrada caldria plantejar-se tres estratègies que desenvolupo tot seguit. Totes elles tenen avantatges i inconvenients per això valdrà la pena fer-ne una bona valoració:

  • El nom del domini amb el nom de l’empresa?
  • El nom del Domini amb el nom de la marca?
  • El nom del domini amb la keyword a posicionar?

Escollir un domini amb el nom de l’empresa

Seria el que correspondria al nom fiscal de l’empresa, per exemple la marca Zara, podria escollir el domini inditex, aquesta seria una bona opció si es vol enfocar una web corporativa i, en cas que l’empresa disposi de diferents marques. La majoria de consumidors però, no estant tant interessats en el nom fiscal de l’empresa com en els seus productes/serveis o marques, per tant aquesta seria una opció a considerar però no la millor. En qualsevol cas reservar el domini sempre seria una opció recomanable.

 

Escollir un domini amb el nom de la marca- Nom comercial

En aquest cas el domini correspondria al nom de la marca, de fet és el més habitual en els dominis actuals. En alguns casos les petites i mitjanes empreses utilitzen el nom comercial. Aquesta és la millor opció si volem potenciar la nostra marca a Internet, és una bona opció sobretot quan la marca ja porta anys existint al mercat o bé té una notorietat considerable en el món offline. En l’exemple anterior estaríem parlant de la marca zara com a una de les marques de l’empresa Inditex.

Escollir una domini amb la Keyword a posicionar

Aquest és un aspecte de marketing no considerat, o considerat vagament, en el món offline, seria el cas que escollim un domini genèric incloent les paraules per les quals és cerca més productes i serveis de la marca. En l’exemple proposat podria ser ropademujer, ropainformal, ropabarata… Caldria veure quina és la millor opció. En aquests casos el fet d’incloure la paraula clau al domini ajuda a posicionar la nostra web ja que facilitem la feina als cercadors dient-los la informació que inclou la web, tot i així estem parlant de dominis genèrics i difícilment construirem una marca forta i diferenciada, almenys als inicis del projecte online.

 

A vegades es juga amb combinacions de les diferents opcions, en qualsevol cas caldrà tenir present que un domini ha de ser curt i fàcil de recordar.