Digitalitzar la internacionalització com a oportunitat de negoci

 

 

Internacionalització i digitalització

 

El darrer 2021 Catalunya va exportar 80.530 milions d’euros.. Les empreses catalanes representen el 28% de les empreses exportadores regulars de l’estat.

En un moment en que es preveu un quart trimestre ple d’incerteses pels increments del subministres i matèries primes i sobretot pels increments dels transports, tot plegat agreujat per la guerra a Ucraïna cal plantejar-se cap on volem que evolucionin les empreses.

Quines accions cal prioritzar en quines àrees cal invertir com podem convertir les empreses d’avui en empreses rendibles per demà?

Per fer front a aquests reptes de futur (o de present) ens demanen que siguem persones capaces de fer front als canvis, persones resilients per i adaptar les empres en termes de :
• #Sostenibilitat.
• #Digitalització,
• #Inclusió (que els seus efectes millorin el seu entorn).
• #Diversificació de proveïdors i clients, i aquest darrer punt pot passar per la #internacionalització que a vegades ens sembla més llunyana del que realment està.

En aquest punt trobem empreses de dos tipus:

• Empreses molt digitalitzades que encara no han fet el pas cap a la internacionalització.
• Empreses que exporten i amb una elevada presència als mercats internacionals però on la digitalització és encara un tema pendent.

És en aquests segon cas, hi ha preguntes que cal fer-se per saber si realment es tracta d’una oportunitat o no. El primer que comentem amb persones que volen millorar o començar la digitalització, si aquest és el teu cas comparteixo algunes preguntes a considerar:
• Quina estratègia seguiré<?
• Em serveix la mateixa política offline i Online?
• Quina és la meva proposta de valor i en base a ella què puc oferir al món.
• Puc comercialitzar els meus productes digitalment sense haver de disposar d’un ecommerce?

La digitalització ha estat un element molt accessible i sovint es comença a fer de forma ràpida. L’accés fàcil a la tecnologia i a un preu relativament baix en relació a altres inversions empresarials, ha provocat que en alguns casos no estigui suficientment professionalitzada, o simplement no es sàpiga com encarar-la. Però en el context actual és necessari sí o sí fer-hi front amb un bon anàlisis que permeti definir una estratègia i un pla d’actuació que garanteixi els resultats.