Claus per gestionar les xarxes socials internament o externament

Gestionar les xarxes socials des de dintre l’empresa o externalitzar-les?

Claus per gestionar les xarxes socials internament o externament

El cert és cada empresa ho fa com decideix i que fins ara no he observat un patró de conducta extrapolable: hi ha empreses grans que sembla que haurien de gestionar-se les xarxes socials internament i subcontracten, i altres que no.

Empreses petites que prefereixen subcontractar per manca de temps i professionalitat, i altres que no.

Sectors de tot…

I l’opció de gestió pròpia amb assessorament també encaixa en diferents tipus d’empresa.

Per mi els aspectes clau que cal preguntar-se són:

📌 Pots fer-ho internament? Tens recursos humans i capacitat temporal per fer-ho? 

📌 Les teves xarxes desprendran professionalitat i estaràs al dia dels canvis i novetats de cada xarxa per a poder optimitzar-les?

📌 Amb quin objectiu estàs a les xarxes socials?

📌 Quina constància pots mantenir?

📌 Val la pena que dediquis esforços o el teu/ vostre temps és millor dedicar-lo a altres temes?

📌 A qui ho subcontractis, serà capaç de comunicar en nom teu, amb to que correspon i sobretot amb el comportament que tu tindries?

Però, com deia a l’inici cada empresa ho fa diferent i, per mi,encara és un camp sense suficient maduresa per veure quina és la millor opció.