abril 2022

Claus per gestionar les xarxes socials internament o externament

Claus per gestionar les xarxes socials internament o externament Gestionar les xarxes socials des de dintre l’empresa o externalitzar-les? Claus per gestionar les xarxes socials internament o externament El cert és cada empresa ho fa com decideix i que fins ara no he observat un patró de conducta extrapolable: hi ha empreses grans que sembla que haurien de gestionar-se les xarxes socials internament i subcontracten, i altres que no. Empreses petites que prefereixen subcontractar per manca de temps i professionalitat, i altres que no. Sectors de tot… I l’opció de gestió pròpia amb assessorament també… Read More »Claus per gestionar les xarxes socials internament o externament